Giáo dục học sinh cá biệt thành đặc biệt  Giáo dục học sinh cá biệt thành đặc biệt

... những quốc gia lớn mạnh ở Châu Âu hay gần ta nhất là Nhật Bản đều tôn trọng võ thuật gắn với trí tuệ, sự toàn diện. Trường vì thế đã quyết định kết hợp dạy võ thuật, võ đạo song hành với giáo dục nghệ thuật, âm nhạc, đánh thức nơi...

Gương mặt tiêu biểu trong tháng 7 Gương mặt tiêu biểu trong tháng 7

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học, Đức được thừa hưởng thêm những tinh hoa vốn có của vùng đất Mỏ, Quảng Ninh. Có lẽ em sẽ không bao giờ tin rằng mình có tài về lĩnh vực nghệ thuật và đạt được...