Gương mặt tiêu biểu trong tháng 7 Gương mặt tiêu biểu trong tháng 7

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học, Đức được thừa hưởng thêm những tinh hoa vốn có của vùng đất Mỏ, Quảng Ninh. Có lẽ em sẽ không bao giờ tin rằng mình có tài về lĩnh vực nghệ thuật và đạt được...