Thăm dò ý kiến

Do đặc thù trường nội trú IVS các em học sinh đều ở xa nhà, việc tổ chức họp phụ huynh vì thế nhiều phụ huynh không thể có mặt. Theo ý kiến quý phụ huynh, trong một năm học cần họp phụ huynh bao nhiêu lần là hợp lý?
Xem kết quả